Polska
Lublin
Polska

Witold Nydza

Bartnictwo, Pszczelarstwo

Produkuje miody z własnej pasieki (7 gatunków), pyłek kwiatowy, propolis, świece i inne wyroby z wosku własnej produkcji. Należy do Lubelskiego Koła Pszczelarzy. W 2002 r. otrzymał Dyplom Uznania za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepiej prowadzoną pasiekę Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.