Słowacja
Pod Mokrym
Słowacja

Miloslav Jaroš i Katarína Jarošova

Rzeźba, Zabawkarstwo

Miloslav Jaroš pochodzi z okolić Žiliny. Zajmuje się rzeźbą, a także malarstwem na szkle. Należy do Ústredia ľudovej umeleckej výroby, organizacji skupiającej najwybitniejszych twórców ludowych z całej Słowacji.

W jego twórczości najczęściej pojawiają się prace inspirowane ludową zabawką: konie, ptaszki, owieczki, laleczki, etc. Interesuje się także innymi dziedzinami twórczości ludowej i etnologią w ogóle, nie tylko w zakresie kultury materialnej. Inspiracji poszukuje w skansenach, których na Słowacji jest wiele, muzeach, a także w etnograficznej literaturze: „Chcę w swojej pracy wydobyć z kawałka drewna to co widziałem, o czym czytałem. Gdy mi się w sposób szczególny spodoba jakaś fotografia starej zabawki robię ją, nadając jej nową formę i wygląd, ale zachowując jej istotę.”

W swojej pracy dąży, by zbliżyć się do tego, co w skansenach i muzeach znajduje się w gablotach – do prostoty, a jednocześnie mistrzostwa dawnych, bezimiennych twórców: „Kiedyś ludzie znali materiał, wiedzieli jakie drewno użyć do czego, już na początku procesu twórczego wiedzieli, co z danego kawałka drewna wyjdzie. Mistrzostwo, a zarazem bezgraniczna prostota. Tego szukam, to próbuję osiągnąć.”

Do prac wykorzystuje różne gatunki drewna, gotowe formy gruntuje i maluje farbami temperowymi. W tym ostatnim etapie pomaga mu małżonka Katarína Jarošova.