Polska
Janów
Polska

Ludgarda Sieńko

Tkactwo

Tkanina dwuosnowowa, wyroby siatkowe, makaty, bieżniki, dywany wykonywane ręcznie, obrusy, serwety, poduszki wiązane siatkowo.