Litwa
Wilno
Litwa

Juozas Stankevičius

Kowalstwo

Pan Juozas kowalstwem zajmuje się od 1977 r. Jest to tradycja rodzinna, Pan Juozas to trzecie pokolenie wykonujące ten zawód. Wśród całego szeregu kowalskiego asortymentu odnajdujemy piękne, niezwykle unikatowe tradycyjne litewskie kute krzyże.