Ukraina
Połtawa
Ukraina

Ałła i Volodymyr Markaryan

Obróbka drewna, Rzeźba, Zabawkarstwo

Małżeństwo ludowych rzeźbiarzy z Połtawy. Pani Ałła sztuką rzeźbienia zajmuje się od 1989 roku, a jej nauczycielem był ludowy twórca Oleksandr Czwała (1946-1996). Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa. Od 2009 roku przewodniczy Połtawskiemu Obwodowemu Ośrodkowi Krajowego Związku Twórców Ludowych Ukrainy.

Pan Volodymyr rzeźbą zajmuje od dzieciństwa. Ukończył Moskiewski Uniwersytet Sztuki na wydziale sztuki dekoracyjno-użytkowej. Od wielu lat prowadzi lat zajęcia z młodzieżą, a jego uczniowie są laureatami konkursów rzeźbiarskich. Zajmuje się głównie płaskorzeźbą oraz dużymi formami – rzeźbą parkową. Jest członkiem Związku Twórców Ludowych Ukrainy, uczestnikiem wielu wystaw, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. W roku 2013 otrzymał nagrodę w konkursie na Twórcę Jarmarku Jagiellońskiego.

Tradycyjna rzeźba regionu połtawskiego cechuje się umiejętnym połączeniem kilku rodzajów reliefowych ornamentów: konturowych, geometrycznych i roślinnych. Obowiązkowym centrum tradycyjnej rzeźby tego regionu jest znak solarny. Gotowych wyrobów nie maluje się, ani nie pokrywa lakierem.

Pani Ałła tworzy także ludowe ukraińskie lalki–motanki. Takie laleczki w przeszłości robiły na ukraińskich wsiach babcie i matki dla swoich dzieci, a starsze i młodsze dziewczynki dla siebie. Sztuki tworzenia lalek-motanek uczyła się od koleżanki, twórczyni z Połtawy Natalii Swyrydiuk. Pani Ałła była uczestniczką wielu konkursów, jarmarków i wystaw, zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami. Prowadzi także warsztaty z ludowego rzeźbiarstwa i lalek-motanek.