Polska
Janów
Polska

Alicja Kochanowska

Tkactwo

Pani Alicja zajmuje się bardzo rzadką techniką tkactwa – tkactwem dwuosnowowym. Techniki tej nauczyła się od matki, a obecnie sama przekazuje tę tradycję młodszym pokoleniom w trakcie prowadzonych w domu kultury warsztatów. Pani Alicja tka dywany i makaty o tradycyjnych wzorach. Jej pracowania tkacka znajduje się na Szlaku Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego Podlasia. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W roku 2011 została nagrodzona w Konkursie na Twórcę Jarmarku Jagiellońskiego.