Polska
Wrocław
Polska

Aleksandra Góreczna

Kowalstwo

Pani Aleksandra kowalstwem zajmuje się od 1998 roku. Zamiłowanie przejęła od dziadka, który był kowalem. Wyrabia podkowy, świeczniki i biżuterię.