Pająk spider chandelier

Art Installation. Authors: Tomasz Krajewski, Małgorzata Krajewska
17-19.08 | Cracow Gate,

*no language barrier*

Twórcy ludowi